Zákon Európskej Únie týkajúci sa elektronických podpisov

Naposledy upravené: May 06, 2020

Autor tohto obsahu nie je právnikom a tento obsah nemá byť považovaný za právnu pomoc.

EÚ nariadenie eIDAS

Zákon v rámci EU v súvislosti s elektronickými podpismi sa zvykol podstatne líšiť. To sa zmenilo s príchodom nariadenia EÚ eIDAS (Elektronická Identifikácia, Autentifikácia a Služby dôvery).

Do platnosti vstúpil 17.9.2014 a upravuje, okrem iného, používanie elektronických podpisov v rámci vnútorného trhu Európskej Únie. Priniesol niekoľko štandardov pre interoperabilné riešenia.

Kvalifikácia podpisov

Jedna z najpodstatnejších častí je pohľad na úroveň kvalifikácie elektronického podpisu. Žiaden elektronický podpis nemôže byť zamietnutý len preto, že je v elektronickej forme a nespĺňa žiaden štandard.

Poznáme tri druhy elektronických podpisov podľa ich úrovne:

  1. Elektronický podpis - Akýkoľvek podpis v elektronickej podobe.
  2. Zdokonalený elektronický podpis - Elektronický podpis, ktorý spĺňa niekoľko požiadaviek: unikátne identifikuje podpisujúcu osobu, len podpisujúca osoba dokáže vytvoriť podpis, akékoľvek zmeny spravené po podpísaní dokoumentu musia byť odhalené a musí byť možné spoľahlivo identifikovať podpisujúcu osobu. Z technického pohľadu existuje niekoľko štandardov, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: PAdES, XAdES, and CAdES.
  3. Kvalifikovaný elektronický podpis - Jedná sa o Zdokonalený elektronický podpis, ktorý je vyhotovený s kvalifikovaným zariadením a s kvalifikovaným cetifikátom využívajúc služby kvalifikovanej tretej strany. Takéto podpisy majú právnu úroveň notársky overeného vlastnoručného podpisu.

Kvalifikované elektronické podpisy sú teda podmnožinou Zdokonalených elektronických podpisov, ktoré sú podmnožinou elektronických podpisov.

screenshot

Vzťah medzi rôznymi úrovňami elektronických podpisov.

Pre viac informácií navštívte napríklad https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/nariadenie-eidas-a-slovensky-zakon-o-doveryhodnych-sluzbach-toptema.htm.